NOT ALL  TOMADORS ARE  THE SAME...  BE THE BEST WITH THESE SHIRTS. Sa dami-dami ng mayayabang sa inuman, pagpinagsabay-sabay mo silang  lahat, talo pa ang bagyo. But there should be an easy way to claim a title or brag subtly but still packs  the big punch. Buti...